Översikt.

Välkommen till MYBLEND och vår webbplats getmyblend.com/myblend.se Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som konsument ("Du") gör en beställning via getmyblend.com/myblend.se och tillhörande sidor ("Webbplatsen"). Villkoren är ett avtal mellan dig och NODGE AB, org. nr 559209-8445, ("MYBLEND" eller "vi"). Villkoren är endast tillämpliga för dig som konsument när en beställning görs via webbplatsen. Vi ber dig att noggrant läsa igenom Villkoren innan vidare användning av webbplatsen.

Garanti och reklamationer.

Alla MYBLEND mixers levereras med en garanti som är giltig i ett (2) år. Våra produkter tillverkas för att uppfylla våra höga kvalitetsstandarder. Dessutom omfattas produkterna av vår garanti mot eventuella tillverkningsfel. MYBLEND-garantin täcker endast tillverkningsfel. För att rapportera ett garantiärende, vänligen kontakta kundtjänst. Observera att MYBLENDs garanti inte täcker: Defekter och skador på grund av förlust, stöld, brand eller naturkatastrofer. Problem eller skador som orsakats av felaktig användning, försummelse (stötar, bucklor, krossning, fall), olyckor eller omotiverad reparation eller modifiering. Estetiska förändringar, defekter och skador som beror på normalt slitage och åldrande (t.ex. repor och flagnande färg, etc.). Underlåtenhet att följa skötselanvisningarna kan medföra att garantin upphör att gälla. Det är viktigt att kunderna noggrant undersöker varan när de har tagit emot den. Om din vara har skadats under transporten måste du så snart som möjligt rapportera detta till kundtjänsten. Om du upptäcker att en vara är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde måste du kontakta kundtjänsten inom 30 dagar. Eventuella klagomål ska lämnas till vår kundtjänst. Vänligen uppge ditt ordernummer och orsaken till ditt klagomål så återkommer vi med ytterligare instruktioner om hur du returnerar produkten. I händelse av att en returnerad produkt inte har något fel, har MYBLEND rätt att ta ut en avgift för transportkostnader. Observera att du efter 30 dagar endast har rätt till byte av produkt om ett tillverkningsfel uppstår.

Användargenererat innehåll.

Vår webbplats kan innehålla användargenererat innehåll såsom sociala medier. MYBLEND tar inget juridiskt ansvar för sådant material. Om du misstänker ett upphovsrättsintrång eller intrång i någon annan rättighet, eller av någon annan anledning känner dig kränkt av det innehåll som publiceras på webbplatsen, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Juridiskt ansvar. 

MYBLEND tar inget juridiskt ansvar om någon skada uppstår när du använder vår mixer utanför våra riktlinjer. Stoppa INTE in några fingrar i mixern. Använd mixern enligt våra riktlinjer och instruktioner som finns på denna webbplats. Använd ALDRIG mixern utan att locket är ordentligt fastsatt på behållaren.