Dina rättigheter enligt Kaliforniens konsumentens integritetslag

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger dig rättigheter när det gäller hur dina uppgifter eller personlig information behandlas. Enligt lagstiftningen kan invånarna i Kalifornien välja att välja bort ”försäljningen” av sin personliga information till tredje parter. Baserat på CCPA -definitionen hänvisar "försäljning" till datainsamling i syfte att skapa reklam och annan kommunikation. Lär dig mer om CCPA och dina integritetsrättigheter.

Hur man väljer bort

Genom att klicka på länken nedan kommer vi inte längre att samla in eller sälja din personliga information. Detta gäller både tredje part och de uppgifter vi samlar in för att hjälpa till att anpassa din upplevelse på vår webbplats eller genom annan kommunikation. För mer information, se vår integritetspolicy.