Alla produkter som köps från Myblend täcks av en garanti. Varaktigheten på Myblends produktgaranti är två år från inköpsdatumet.

Om produkten försämras i de aspekter som anges i Myblends produktinformation, ska produkten betraktas som defekt.

Men om försämringen beror på en olycka, vårdslöshet, onormal användning eller liknande omständigheter från konsumentens sida, kan produktgarantin inte användas. Myblends garanti är förutom svensk konsumentlagstiftning.